"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


ശനിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 09, 2011

HOW MUCH INSURANCE you need...?


If you are an earning member of your family, and there are members of your family who are financially dependant on you, you need life insurance. But how much life insurance do you need?

There are many factors that are relevant in determining the amount of life cover you should buy.

Need for minimum protection:
It is essential that a particular level of income should be maintained for the family even when its breadwinner is not around. Suppose a family's present needs are Rs 25,000 p.m. The extent of life insurance for its earning members should be such that interest income from the sum assured can meet the family's monthly expenses of Rs 25,000.
If one also wants to provide for the future fall in the purchasing power of rupee due to inflation, one must necessarily take policies for higher amounts. No widow has ever complained that her husband bought too much insurance.

Current income level:
Payment of insurance premium results in an outflow of disposable income. You may, therefore, not like to buy too much insurance. One might have to limit the quantum of insurance keeping in mind the cash flow problems that will be created as a result of the obligation of regular payment of insurance premia.

Tax benefits:
You should also take into account the tax benefit under Section 80C.

Accumulating for specific needs:
If you expect to spend a particular sum of money for the education and / or wedding of your children, you may like to buy an insurance policy for a specific sum to meet such a lump sum commitment.

Present age:
Your present age is a critical factor in deciding the quantum of insurance that you can afford. The rates of premium go up with the advancing age of the life assured. Hence, one can buy more insurance for the same premium at a younger age than at an older age.

The final decision rests upon a careful consideration and balance of all the above factors. The need for minimum protection may be quite high, but the current need for disposable income may not immediately permit buying adequate insurance.
You then have to make a compromise and buy extra insurance as and when you can afford it.
In the event of any misfortune, well-planned life insurance can protect your loved ones from financial difficulties. However, in most cases, people find it difficult to estimate the correct value of insurance they need.
Partly this is because life insurance needs change through different stages of life. Young people with no dependants may not have much need for life insurance.

As one's family responsibility grows, life insurance needs too increase. Thus, a periodical review based on your family circumstances is required in order to ensure that the coverage is adequate.


Stage of Life, Needs and Assets:

Initial stage. No family responsibilities.
Premature death leads to minimal needs like funeral expenses
No worthwhile assets. Just a beginning. May be some cash balance.

Married, with children.
Premature death causes serious financial problems, as most of the needs continue
Some assets available. Growing assets

Empty nest
The needs decline once children grow up and get settled. No major financial problems
Strong assets base, surpassing the financial needs


You may also like to keep in mind that if your family is reasonably wealthy and its protection needs relatively low, you can buy a smaller amount of insurance. Similarly, if your family members have independent earning capacity you may reduce your insurance.

There is a broad relationship between needs and assets over a period of time. Thus, not much life insurance is needed in the initial stage. The same is true in the empty nest stage.

The maximum need for life insurance arises during the mid-phase, when one is married and has children. In other words, one may go for life insurance so long as the asset-level is lower than the need-level. Once the asset-level surpasses the need-level, the importance of life insurance declines.


Caution:
^You should always remember that life insurance is a protection and not really an investment because financial returns are rather meagre. This is equally true of the life insurance portion of even a ULIP scheme.
^If you take inflation into account, there could even be a negative rate of real return at the time of maturity of your insurance policies. So, while it's important to secure your family's well being through adequate insurance of the lives of the earning members, over-investing is a mistake.
^If the insured person passes away and the beneficiary does not know they are the beneficiary, no one will tell the insurance company or the beneficiary.
We always have to remind the insured person of this possibility. However, they say they will tell the beneficiary before they pass. If they pass away [suddenly] in an accident, this will never happen.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
E-mailPaysU

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

Web Duniya News !

Yahoo Malayalam News !

Cricket News NDTV

Freelance Jobs

Thats Malayalam !

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
TVM. India E-News
Mallu news

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത