"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 22, 2011

Earn while getting your spare time !!!

Earn an Extra Rs 50000 to 60000 per month doing Part Time Data Entry Jobs! Work from home data entry jobs to post simple data submissions on Internet. Make up to Rs. 75/ per entry. Easy form filling, data entry and ad posting jobs. No selling, No phone calls, No Marketing. No Investment. Bi-weekly payments. Full Training Provided. Pls visit : http://www.onlinejobsopen.com/?id=80394

Full Training Provided. Part time data entry jobs with bi-weekly payments! Make Rs.1500 to 3000/day with legit data entry jobs. Bi-weekly Payments? Earn up to Rs. 75/- per data entry form. Make Rs.1500 to 3000/- a Day working full/part time data entry operators. There are already 2,40,000 people around the world grabbed this opportunity and making tons of money every month. No Investment. Bi-weekly Payments.
Pls visit : http://www.onlinejobsopen.com/?id=80394

Genuine online data entry jobs available all over India. Bi-weekly Payment. We have a large volume of data entry work like image entry, forms processing, insurance claim processing, HTML/Pdf/Image conversion, data capture, survey processing, etc. up to Rs.75/- per data entry form. No Investment. No Age Limit. No Experience. Bi-weekly Payments Full Training Provided. 100% Genuine Job Opportunities for all

Part Time Jobs-Simple Online jobs. Work From home. Bi-weekly Payments. We offer Genuine Extra Income from Home as Part Time jobs, Online Part Time Jobs, Online Data Entry Jobs, etc. Earn unlimited money from home. People who are interested in working from home can either work part-time or full time. It is good opportunity for those, who wants to earn extra, can be make Rs.1500 to 3000/- per day of extra money! No Investment. Bi-weekly Payment. Full Training Provided. Pls visit : http://www.onlinejobsopen.com/?id=80394

Worldwide Data Entry Operators Required. Limited Vacancies. Apply Now. Job type: Data entry work, key typing, form filling jobs, data conversion, etc Benefit: No investment, No Skills required as complete training provided to all active members. Bi-weekly payment. Income: You can earn up to Rs.30000 to 75000 per week Pls visit : http://www.onlinejobsopen.com/?id=80394 

Do Online/Offline Data Typing Jobs at Home. Bi-weekly Payments. Submit the work in your convenient time. Earn Rs.50 per data entry. Work as much as you can. Work available world wide. Limited Vacancies. Candidate should have basic knowledge of computer. Complete the job work in 15-30 days time period. Work plans include 250 entries to 650 entries. All payments are per entry. Pls visit : http://www.onlinejobsopen.com/?id=80394 
  

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
E-mailPaysU

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

Web Duniya News !

Yahoo Malayalam News !

Cricket News NDTV

Freelance Jobs

Thats Malayalam !

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
TVM. India E-News
Mallu news

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത