"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


തിങ്കളാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 24, 2012

ഇവന്‍ താന്‍ ഒറിജിനല്‍ "യന്തിരന്‍ "(റോബോട്ട് )

²MᵿÜÞØáçÉÞæÜÏÞÃá dÉßç¼×ßæa ÎÈTí. ®Lᢠ²øßAW çµGÞW ÉßæK ÎùA߈. µHáæµGß ²xÏßøáMßÈí ²MßæÏ¿áJ 470 ÕÞAáµZ ²øáÎß‚á µá¿EçMÞZ ¨ §øáÉJßÏÞùáµÞøæa µâæ¿çMÞKÄí ·ßKØí æùçAÞVÁÞÃí. çÈÞæGÝáÄÞæÄ ÐÞØßÜßøßAáK ƒØí¿áAÞøX, ÐÞØßÜßøßAÞæÄ ÐÞØá ÕÞBáK Áßd·ßAÞøX... µâGáµÞøáæ¿ ØbµÞøc ¥ÙCÞøÎÞÏßøáK dÉßç¼×í æÎVÜßX, ·ßKØßæa ·øßÎÏßW øÞ¼cJßæa ¥ÍßÎÞÈÎÞÕáµÏÞÃí.
24 Éøàf, ÉÀßAÞX ¦æµ ²øá ÎÞØ¢      
²øá ÈáUí ¥ÄßÖÏçJÞæ¿çÏ dÉßç¼×ßæa µÅ çµZAÞX µÝßÏâ. ɇKâV ÎâøßæAÞŒÜßæÜ æÎVÜßX µHæaÏᢠÏçÖÞÆÏáæ¿ÏᢠεX ƒØí¿áÕæø ØÞÇÞøà µáGßµæ{çMÞæÜÏÞÏßøáKá. ¥ÏÜJáµÞøß æÉYµáGß ÉÀß‚í ÉdÄJßW µÏùßÏçMÞZ ¥N ØNÞÈß‚Äí ÉøßÙÞØ¢. ®KÞW ²KÞ¢ çɼßW µÏùßÏßGáÄæK µÞøcæÎKáù‚í ¥øèA çÈÞAÞX ²øáBßÏßùBß. ²ÞVÎßAÞÈáU Øßiß Äßøß‚ùßEçÄÞæ¿ ºßˆù æÉÞ¿ßèAµæ{ÞæA Äá¿Bß. çµZAáKÄá ÎùAÞJÏÞ{ßÈá ƒØí ¿áÕßÈá çÈÞGí ®LßæÈKí ¦çÜÞºß‚í ¦ ÉøßÉÞ¿ß ÈßVJß. Áßd·ßAí ÐÞØßW µÏùÞÄßøáKÄí ¥ÙCÞø¢æµÞIˆ, ÉÃßJßøAáæµÞIÞÃí.

ÕcÞÕØÞÏßµ çµdwJßW ®ÈcâÎçùxùÞÏß ç¼ÞÜß çÈÞAßÏßøáK ɇÈí ÐÞØßW µÏùÞX ØÎÏ¢ µNßÏÞÏßøáKá. ¥ÄáæµÞIáÄæK Áßd·ß ¥ÕØÞÈ ÕV×¢ ®ÝáçÄIßÕKÄí ÎâKáÕV×æJÏᢠÉøàfµZ ²øáÎß‚í! ²x ÄÕÃÏÞÏß ®ÝáÄßJàVJÄí 24 çÉMV. Éçf ÉÀßAÞæÈ¿áJÄí æÕùᢠ²øá ÎÞØ¢!. Áßd·ß µÝßEí µHâV ØVÕµÜÞÖÞÜÏßæÜ °Øß®NßW ®¢Ìß®ÏíAí çºVKçMÞZ µâGáµÞçøÞæ¿ÞM¢ çØÞËíxí ØíµßW ¥AÞÆÎßÏᢠÄá¿Bß. ¥Õß¿áKí µßGßÏ µÞÖáæµÞIí µHâV, µÞØVçµÞ¿í ¼ßˆÏßæÜ ÉÞÕæMGÕVAí Ífâ ÈWµß, ÉÞÕæMG ÕßÆcÞVÅßkµZAá Øì¼Èc ÐÞØᢠȿJß. 

Éá×íÉ¢ çÉÞæÜÏçÜï æùçAÞVÁ¿ß‚Äí..      
æùçAÞVÁßçÜAáU ÕÝß dÉßç¼×ßÈá Éá×íÉ ÉÞÄÏÞÏßøáKá. ²xÏßøáMßÈá çµGÄí 470 ÕcÄcØíÄ ÕÞAáµZ, ¥æÄÞKá çÉÞÜᢠæÄxÞæÄ ¦çøÞÙÃJßÜᢠ¥ÕçøÞÙÃJßÜᢠ²æKÞKÞÏß ³VÁùßWJæK ÉùEá. 200 ÕÞAáµ{ÞÏßøáKá ÈßÜÕßæÜ ·ßKØí æùçAÞVÁí. 407 ®K Üߢµ æùçAÞVÁᢠdÉßç¼×ßæÈ ÈÎß‚á. ÄàVK߈, ÕøáK ÁßØ¢ÌùßW ¨ æùçAÞVÁí 1200 ¦AÞÈáU ²øáAJßÜÞÃí.

ÎÃßAâùßW 300 çºÞçÆcÞJøBZ Õæø ©UßW µÏùáçOÞZ ÎWØø ÉøàfµZ dÉßç¼×ßæÈÞøá µ¿OçÏ ¥ˆ. ²x ÌÞCí æ¿Øíxí ÎÞdÄ¢ ®ÝáÄß, ØáwøÎÞÏß µÏùßMxß. ÜßØíxí ÄWAÞÜ¢ çÉÞAxßÜßGí °®®Øí çÎÞÙBZAá ºßùµáÈWµÞÈáU ²øáAJßÜÞÃí ¨ Îß¿áAX. §çMÞZ ÎÜÌÞV d·âMßæa ùßØVºí ¦XÁí ÁÕÜMíæÎaí ÕßÍÞ·JßW ç¼ÞÜßæÏ¿áAáK ¨ ³VÎAáGMæÈ ³ËßØßÜßøáJÞX ÈÞGßæÜÏᢠÉáùæJÏᢠ§øáÉçÄÞ{¢ µOÈßµ{ÞÃí ÉáùæµÏáUÄí. Éçf °®®Øí.. §çMÞZ ³VÎMáØíĵJßW ºáÕK ¥¿ÏÞ{¢ ¥ÄßÈáÎÞdÄ¢. 

Õß¼ÏJßÈí ÇcÞÈÕÝß ¯Ýí      
ÇcÞÈÎÞÃí dÉßç¼×ßæa ³VÎÏáæ¿ µÞÄW. ¯Ýá øàÄßÏßÜáU ÇcÞÈ¢ ÈßÄcÖàÜÎÞÃí. ÇcÞÈJßæa øáºßÏùßEÞW ¦VAᢠ³Vεæ{ çÜÞAùßÜÞAÞæÎKÞÃí dÉß¼à×ßæa ÕßÖbÞØ¢. çµZAáK ÕÞAáµZ øâÉB{ÞÏᢠçµÞÁáµ{ÞÏáÎÞÃí ÎÈTßæa æºMßW ²{ßMßAáKÄí. ÇcÞÈJßæa ÌÜJßW ÖâÈcÎÞAßÏ ÎÈTßW çµZAáK ÕÞAáµZ ²ÞçøÞ ¥ùµ{ßçÜAá ÄUßAÏxáµÏÞÃí dÉßç¼×í 溇áKÄí. §Äßæa 濵íÈßµí ÉùEáæµÞ¿áAáKÄßÜᢠdÉßç¼×ßÈá æĈᢠοßÏ߈: Ø¢ÖÏBZ çºÞÆßAÞ¢, §_æÎÏßW    
prijesh.merlin@gmail.com

(Courtesy:manorama)
"Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks" !!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത