"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂലൈ 09, 2012

കേരള ബാങ്കില്‍ ആര്‍ക്കും വേണ്ടാതെ 28.32 കോടി രൂപ !

æµÞ‚ß: çµø{¢ ¦ØíÅÞÈÎÞÏáU ¥Fá ÕÞÃß¼c ÌÞCáµ{ßÜÞÏß 28.32 çµÞ¿ß øâÉÏáæ¿ ÈßçfÉ¢- ¦VAᢠçÕIÞæÄ æµGßAß¿AáKá. ÉJá ÕV×JßçÜæùÏÞÏß §¿ÉÞ¿á-µ{߈ÞJçÄÞ ¦øᢠ¥ÕµÞÖæM¿ÞJçÄÞ ¦Ï 3,95,378 ¥AìIáµ{ßÜÞÏÞÃí §dÄÏᢠÄáµ. Äáµ èµMxÞçÈÞ ¥AìIí ÉáÈøá¼í¼àÕßMßAÞçÈÞ ¥ÕµÞÖßµZçAÞ ¥AìIí ©¿ÎµZçAÞ ÄÞÄíÉøcÎáæICßW ÌtæMG ÌÞCßæÈ ØÎàÉßAÞ¢.
ùßØVÕí ÌÞCí ³Ëí §Lc (¦VÌß°) Ïáæ¿ ÌÞCß¹í ³Mçù×XØí ¦XÁí ÁÕÜÉíæÎaí ÕßÍÞ·¢ ÄÏÞùÞAßÏßGáU µÃAá dɵÞø¢ ÉJá ÕV×¢ ÎáOí ¥Fá ÌÞCáµ{ßÜáÎÞÏß 13.79 çµÞ¿ß øâÉ ÎÞdÄÎÞÏßøáKá ¥ÕµÞ-ÖæM¿Þ-J ÈßçfÉ¢. §çMÞÝæJAÞZ 14.53 çµÞ¿ß øâÉ µáùÕí. ¥ÄÞÏÄí, ÉJá ÕV×JßÈ¿ÏßÜáIÞÏ ÕVÇÈ 100 ÖÄÎÞÈJßçÜæù. Øíçxxí ÌÞCí ³Ëí d¿ÞÕXµâV (®ØíÌß¿ß), æËÁùW ÌÞCí, ØìJí §LcX ÌÞCí, ÇÈÜfíÎß ÌÞCí, µÞJÜßµí ØßùßÏX ÌÞCí ®KßÕÏßÜÞÏß ¦øᢠ¥ÕµÞÖæM¿ÞæÄ µß¿AáK 28.32 çµÞ¿ß øâÉ øÞ¼cæJ ®ˆÞ ÕÞÃß¼c ÌÞCáµ{ßÜáÎÞÏß §BæÈ æµGßAß¿AáK ÄáµÏáæ¿ 1.6% ÎÞdÄÎÞÃí. 1,03,45,857 ¥AìIáµ{ßÜÞÏß 1723.15 çµÞ¿ß øâÉÏÞÃí ®ˆÞ ÕÞÃß¼c ÌÞCáµ{ßÜáÎÞÏß æµGßAß¿AáKæÄKí ¯xÕᢠ²¿áÕßW ÜÍcÎÞÏ µÃAáµZ ÕcµíÄÎÞAáKá.©¿ÎµZ ÄßøßEáçÈÞAÞJ ÈßçfÉ¢ çµø{JßW ¯xÕᢠµâ¿áÄÜáUÄá æËÁùW ÌÞCßÜÞÃí: 1398 Üf¢ øâÉ. øIÞ¢ ØíÅÞÈ¢ ®ØíÌß¿ßAí: 816 Üf¢. µÞJÜßµí ØßùßÏX ÌÞCßW 415 ÜfÕᢠÇÈÜfíÎß ÌÞCßW 119 ÜfÕᢠØìJí §LcX ÌÞCßW 84 ÜfÕáÎÞÃáUÄí. '¥YæÐÏߢÁí ÕßÍÞ-·JßW ¯xÕᢠµâ¿áÄW  çØÕß¹íØí ÌÞCí ¥AìIáµ{ÞÃí. µùaí ¥AìIí, ØíÅßø ÈßçfÉ¢, ¦ÕVJÈ ÈßçfÉ¢ ®KßÕÏᢠµáùÕˆ. Îøâ, ØíÅÜ¢ÎÞx¢ Äá¿BßÏ µÞøÃB{ÞÜÞÃí ¥ÕµÞÖ¢ ©KÏßAæM¿ÞJ ÈßçfÉ¢- æÉøáµáKæÄKá µøáÄáKá.

øÞ¼cæJ ¯xÕᢠÕÜßÏ ÌÞCÞÏ Øíçxxí ÌÞCí ³Ëí §Lc (®ØíÌß°) ÏßÜÞÃí '¥YæÐÏߢÁí ÈßçfÉ¢ ¯xÕᢠµâ¿áÄÜáUÄí: 197.4 çµÞ¿ß øâÉ. ®ØíÌß°Ïᢠ®ØíÌß¿ß ©ZæMæ¿ÏáU ¥ÈáÌt ÌÞCáµ{ᢠµâ¿ß µÃAßæÜ¿áJÞW 279.74 çµÞ¿ßÏÞÃí ¥ÕµÞÖæM¿ÞJ ÈßçfÉ¢. æÉÞÄá çÎ~ÜÏßæÜ ®ˆÞ ÌÞCáµ{ßÜᢠµâ¿ß 1467.26 çµÞ¿ß øâÉÏÞÃí ¥ÕµÞÖßµ{߈ÞæÄ æµGßAß¿AáKÄí. ØbµÞøc çÎ~Ü ÌÞCáµ{ßW 195.85 çµÞ¿ß; §LcÏßW ÖÞ~µ{áU ÕßçÆÖ ÌÞCáµ{áæ¿ ÉAÜáUÄí 60.04 çµÞ¿ßÏá¢. ÜÞÍÕàÄ¢, µÞÜÞÕÇßæÏJßÏ ØíÅßø ÈßçfÉ¢, µ¿MdÄ ÈßçfÉ¢ ®KßÕÏíAí ¯Ýá ÕV×çJAí ¥ÕµÞÖßµæ{JáKßæˆCßW Äáµ ØVAÞøßæa '§XæÕØíxV ®¼cáçA×X ¦XÁí ædÉÞGµí×X ËIí ®K ÈßÇßÏßçÜAá ÎÞxáµÏÞÃá溇áKÄí. ÌÞCáµ{ßæÜ '¥YæÐÏߢÁí ÈßçfÉJßæa µÞøcJßÜᢠ§Jø¢ Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ØVAÞøßæa ¦çÜÞºÈÏßÜáIÞÏßøáKá. ®KÞW È¿É¿ßµZ ÎáçKÞGáçÉÞÏ߈.

¥AìIí ©¿Îµæ{Mxß ÌÞCáµZ ÉùÏâ
ÉJá ÕV×JßçÜæùÏÞÏß §¿ÉÞ¿á-µ{߈ÞJçÄÞ ¦øᢠ¥ÕµÞÖæM¿ÞJçÄÞ ¦Ï ¥AìIáµ{áæICßW ¥AìIí ©¿ÎÏáæ¿ çÉøᢠÕßÜÞØÕᢠ¼âY 30Èá ÎáOá ÌÞCáµ{áæ¿ æÕ-ÌíèØxßW  ÉøØcæM¿áJÃæÎKí ùßØVÕí ÌÞCí ÈßVçÆÖ¢ ÈWµßÏÄí §AÝßE æËdÌáÕøß ¦ÆcÎÞÏßøáKá. Øíçxxí ÌÞCí ³Ëí d¿ÞÕXµâV ²ÝßæµÏáU çµø{ ÌÞCáµZ ¨ ÈßVçÆÖ¢ ÉÞÜß‚ßGáIí. É-Gßµ ÄÏÞùÞAßÕøáKçÄÏáUâ ®KÞÃí ²øÞÝíº ÉßKßGßGᢠ®ØíÌß¿ß æÕÌíèØxßæÜ ¥ùßÏßMí.

çÉøᢠÕßÜÞØÕᢠÈWµáKÄßæÈÞM¢ çÉøáµÞæø çÕ·¢ µæIJÞX ØÙÞÏßAáKÄßÈá- 'çØV‚í Øìµøc¢ ÈWµÃæÎKᢠ¦VÌß° ÈßVçÆÖß‚ßøáKá. çÉøᢠÕßÜÞØÕᢠÈWµßÏßGáU çµø{ ÌÞCáµæ{ÞKᢠ¨ Øìµøc¢ ²øáAßÏßG߈. ¥çȵ¢ çɼáµ{ßÜÞÏÞÃá çÉøᢠÕßÜÞØÕᢠÈWµßÏßøßAáKÄí. 'çØV‚í Øìµøc¢ §ˆÞJÄßÈÞW çÉøá µæIJÞX ¯æù ÉøÄâ. çÉøᢠÕßÜÞØÕᢠÈWµßÏßGßæˆCßÜᢠ®ØíÌß¿ß 'çØV‚í Øìµøc¢ æÕùáæÄ ²øáAßÏßGáIí. ÉJá ÕV×JßçÜæùÏÞÏß §¿ÉÞ¿á-µ{߈ÞJçÄÞ ¦øᢠ¥ÕµÞÖæM¿ÞJçÄÞ ¦Ï ¥AìIáµ{áæICßW ¥AìIí ©¿ÎÏáæ¿ çÉøᢠÕßÜÞØÕᢠæÕÌíèØxßW dÉØßià-µøßAÞX ØÙµøà ÌÞCáµZAᢠçÎ~Ü d·ÞÎàà ÌÞCáµZAᢠ¦VÌß° ÈßVçÆÖ¢ ÈWµßAÝßEá.

¥ÕµÞÖ¢ ©KÏßAæM¿ÞJ ÈßçfÉ¢(Äáµ ÜfJßW)
ÌÞCí     ¥AìIáµ{áæ¿ ®H¢   Äáµ
æËÁùW ÌÞCí    82,869               1368
®ØíÌß¿ß              63,962                  816
µÞJÜßµí ØßùßÏX ÌÞCí 1,79,685      415
ÇÈÜfíÎß ÌÞCí   54,247           119
ØìJí §LcX ÌÞCí 14,615      84
¦æµ                      3,95,378        2832"Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks" !!
(courtesy:manoramaonline.com/vasudevabattathiri)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത