"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


ശനിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 24, 2012

ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ ഉണ്ടോ, ക്ലാസ് റൂം വേണ്ട !!

 µcÞ¢ÉØí §aVÕcâÕßÈí ²øá ·¢ÍàøX ÄÏÞæù¿áMí È¿JßÏÞçÜÞ? ¥ÄßÈá çµÞ‚ß¹í æØaV çÄ¿ß çÉÞçµI, ÕàGßçÜÞ çµÞ{¼ßçÜÞ  µ¢ÉcâGùᢠ§aVæÈxí µÃµí×ÈáÎá æICßW ®ˆÞ¢ ³æµ.

ÜfJßæÜÞøáÕX!  
40 Üf¢ ÌßøáÆÇÞøßµ{ÞÃí ³çøÞ ÕV×ÕᢠµcÞ¢ÉØßWÈßKí ÉáùJßùBáKÄí. ÉÜøᢠÌßøáÆ¢ µÝßEÏá¿æÈ ÈæˆÞøá ç¼ÞÜß ¥çÈb×ßAáKÄÞÃí µáù‚á µÞÜÎÞÏáU µcÞ¢ÉØßæa æd¿XÁí.  µOÈß ¦d·ÙßAáK ÈßÜÕÞøÎáU ©çÆcÞ·ÞV Åßµæ{ ÉÜçMÞÝᢠùßdµâGíæÎaßW ÜÍßAáK߈. ¨æÏÞøá çÉÞøÞÏíÎ ÉøßÙøßAÞÈÞÃí µYØWGß¹í µOÈßÏÞÏ dËç×ÝíØí çÕZÁßæa çÈÄãÄbJßW ÕßÆcÞVÅßµZAí çƒØí æÎaßÈÞÏáU Éøàf ê §aVÕcâ ÉøßÖàÜÈ¢ ÈWµÞÈÞÏß ÉáÄßæÏÞøá çdÉÞd·Þ¢ ¦ø¢Íß‚ßøßAáKÄí.

µcÞ¢ÉØßçÜAá Éß dÄà 
ÉÕV çÉïØíæÎaí dÉßMçù×X(ÉßdÄà) ®Ká çÉøßGßøßAáK çdÉÞd·ÞÎßÜâæ¿ çµÞ{¼í ÕßÆcÞVÅßµZAí µcÞ¢ÉØí ùßdµâGíæÎaí Éøàfµæ{Ïᢠ§aVÕcâÕßæÈÏáæΈޢ çÈøßGí dÉÎá~ µOÈßµ{ßW ç¼ÞÜß çÈ¿ßæÏ¿áAÞÈáU ÕÝßµZ ÉùEá æµÞ¿áAáµÏÞÃí 溇áKÄí. ³çøÞ µOÈßAᢠ³çøÞ ¦ÕÖcB{ÞÃçˆÞ. ¥Jø¢ ¦ÕÖc BZ Äßøß‚ùßEí ¥æĈޢ µãÄcÎÞÏß æº‡ÞX ØÞÇßAáK ÄøJßW ÕßÆcÞVÅßæÏ ÉÞµæM¿áJßæÏ¿áAáµÏÞÃá ÉiÄß Ïáæ¿ ÜfcæÎKá ºáøáA¢. µbÞIßçxxàÕí, æÕVÌW, ùàØÃß¹í, ÁÞx §aVdÉçx×X çÎ~ܵ{ßæÜ ÉøßÖàÜÈ Éøàfµ{ÞÃí ÉßdÄà çdÉÞd·ÞÎßæÜ dÉÇÞÈ ÕßÍÞ·¢. ÕßÆcÞVÅßµZAí
http://placement.freshersworld.com ®K æÕÌíèØxßW çÉøí ù¼ßØíxV 溇ޢ. d¿ÏW ÉøàfÏíAáU ¥ÕØø¢ ¥ÄßÜâæ¿ ÜÍßAá¢. °¿ß, °¿ß §Äø, ÌßÉß², ÌÞCß¹í §BæÈ ¯ÄáçÎ~ÜÏßÜÞÃí ç¼ÞÜß çÕIæÄKÄÈáØøß‚í dÉçÄcµ ÉÞçA¼áµ{ᢠæÕÌíèØxßW ÄÏÞùÞAßÏßGáIí. æºùßÏ ËàçØÞæ¿ ¦ ÉÞçA¼áµ{ᢠ©ÉçÏÞ·æM¿áJÞ¢. ÉøßÖàÜÈ æΈޢ ³YèÜÈÞÃí. §øáÉÄßÈÞÏßøJßÜÇßµ¢ çºÞÆcçMMùáµ{ᢠ¥ÕÏáæ¿ ©JøB{áÎÞÃí æÕÌíèØxßW ³çøÞ ÕßÆcÞVÅß AáÎÞÏß ÄÏÞùÞAßÏßøßAáKÄí.

ØbÏ¢ ÕßÜÏßøáJÞ¢.. 
ÕßÆcÞVÅßµZAí ØbLÎÞÏß ÎÞÄãµÞÉøàfµZ È¿Jß ¥ÕÏáæ¿ ©JøBZ ÉøßçÖÞÇß‚í ¦ÕÖcÎáU ÄßøáJÜáµ{ᢠÕßÖÆàµø ÃÕᢠÈWµáæÎKÄÞÃí æÕÌíèØxí 溇áK ÕÜßÏ ØÙÞÏB{ßæÜÞKí. ²øá çºÞÆcJßÈí ©JøæÎÝáÄÞX ³çøÞ ÄÕÃÏᢠ®dÄ ØÎÏæοáæJKá çÈÞAß ¥ÄßÈÈá   Øøß‚í ÉßKà¿í ØÎÏ¢ æ΂æM¿áJÞ¢. ¥~ßçÜLcÞÄÜJßW æÉVçËÞÎXØí ùÞCß¹í ®dÄÏÞæÃKá ÎÈTßÜÞAÞÈᢠ¥ÕØøÎáIí. ®ˆÞ ùßØWGᢠæÕÌíèØxí ædÉÞèËÜßW ÜÍcÎÞAá¢. ³çøÞ µOÈßµ{ᢠȿJáK ÕßÇJßW ÎÞØ¢ çÄÞùᢠçÎÞAí æ¿Øíxáµ{ᢠ¨ çdÉÞd·ÞÎßÜâæ¿ È¿JáKáIí. µcÞ¢ÉØí §aVÕcâÕßæa ØàØY ¥¿áJ ØÞÙºøcJßW ÕßÆcÞVÅßµZAí ØbÏ¢ ÕßÜÏßøáJÜßÈÞÏß ®¢çƒÞÏÌßÜßxß ¥æØØíæÎaí æ¿ØíxᢠædËç×ÝíØí çÕZÁí È¿JÞæÈÞøá BáµÏÞÃí. ³YèÜÈÞÏß ¯dÉßW 1, 2, 3 ÄàÏÄßµ{ßÜÞ ÏßøßAᢠÉøàf. ÕàGßÜßøáçKÞ çµÞ{¼ßçÜÞ Éøàf ®ÝáÄÞ¢. 

³YèÜX ®Xd¿XØí  
®X¼ßÈàÏùß¹íêæÎÁßAW, Ïá¼ßØß, æÈxí..dÉçÕÖÈ Éøàfµ{áæ¿ ÌÙ{ÎÞæÃBá¢. ÉÝÏ çºÞÆcçMMùáµ{ᢠ©JøB{áοBßÏ µbØíxcX ÌÞCáµ{ÞÃí ÕßÉÃßÏßæÜ æd¿XÁí. ÉÀßAáKÄßæÈÞM¢ ÉÀß‚Äí ÉøàfßAÞX ²øá çÎÞAí æ¿Øíxß ÈáÎáU ¥ÕØø¢ ÜÍß‚ÞçÜÞ? ¥ÄÞÃí  
www.exams.educationobserver.com ®K æÕÌíèØxí ÈWµáKÄí. ÕßÕßÇ Îrø Éøàfµ{ßW ÉæC¿áAáKÕVAí Øì¼Èc ³YèÜX çÎÞAí æ¿Øíxí È¿JáKÄßæÈÞM¢ ¥ÕÏáæ¿æψޢ ©JøÕᢠæÕÌíèØxí ÈWµá¢. ®Xd¿XØí ÉøàfÏßæÜ ËßØßµíØí, æµÎßØíd¿ß çÉMùáµ{ßæÜ §øáÉÄß ÈÞÏßøçJÞ{¢ çºÞÆcBZ, ÌçÏÞ{¼ß 40000, Ïá¼ßØßÏáæ¿ 5000, æÈxí 500, §¢·ïà×í ÍÞ×êd·ÞÎV 20000, °®®Øí dÉßÜß ÎßÈùß ÉøàfÏßWÈßKá ÄßøæE¿áJ ¼ÈùW çÈÞ{¼í ®KßBæÈ ÕX çºÞÆcB{áæ¿Ïᢠ¥ÕÏáæ¿æψޢ ©JøÕᢠèØxßW ÜÍcÎÞÃí. ®X¼ßÈàÏùß¹íêæÎÁßAW ®Xd¿XØß ÜᢠÏá¼ßØß æ¿ØíxßÜá æΈޢ ÎáXÕV×B{ßW ÕK çºÞÆcçMMùáµ{ßWÈßKÞÃí çºÞÆcBæ{¿áJßøßAáKÄí. §BæÈ ÄÏÞùÞAßÏ µbØíxcX ÌÞCßWÈßKÞÃí çºÞÆcBæ{Jáµ. ³çøÞ çÎÞAí æ¿ØíxßÜᢠ10 çºÞÆcBZ ÕàÄ¢. ÈßÖíºßÄØÎÏ¢ µÝßEÞW ¥¿áJ çºÞÆc¢ Õøá¢. §JøJßW ®Xd¿XØßÈí ÄÏÞæù¿áAáK ÕßÆcÞVÅßAí ²øá Üf¢ çÎÞAí æ¿Øíxí Õæø ®ÝáÄß ®Õßæ¿æÏÞæAÏÞÃí ÉÞ{ßÏÄí, ¯æĈޢ Õß×ÏB{ßÜÞÃí Îßµ‚ æÉVçËÞÎXØí µÞÝíºÕ‚ æÄKáæÎÞæA ÎÈTßÜÞAÞ¢. ®dÄ ØÎÏ¢æµÞIí ©JøæÎÝáÄß æÏKᢠÕßÜÏßøáJÞ¢. ®ˆÞ çØÕÈB{ᢠØì¼ÈcÎÞÃí. ÎÜMáù¢ æÉøßLWÎHÏßæÜ ¥ÇcÞɵ ÆOÄßµ{ÞÏ Ìß¼á ÎÞÄcá æµÞKAÜᢠÈàÄáÕáÎÞÃí ¨ æÕÌíèØxßÈá ÉßKßW. §aVæÈxí ®µíØíçÉïÞùùßW æÕÌíèØxí ÄáùAÞÈÞÕ߈. ɵø¢ çÎÞØßÜ ËÏVçËÞµíØí, çdµÞ¢, ²çÉù Äá¿BßÏ dÌìØùáµZ çÕâ ©ÉçÏÞ·ßAÞX.
"Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks" !!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത