"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 16, 2012

ജയില്‍ ബ്രാന്‍ഡ്‌ ചിക്കന്‍ കറി വരുന്നു; വില 25 രൂപ !!

çµÞGÏ¢: ¦ÕÖcAÞøáæ¿ ÈßVÌt¢ Éøß·Ãß‚í ºMÞJßAá ÉáùçÎ ºßAXµùßÏᢠ¼ÏßÜßW ÈßKáÄæK ÕøáKá. ÕßÉÃßÏßW ºßAXµùß 85 øâÉ ÕæøÏáUçMÞZ æÕùᢠ25 øâÉÏÞÃí ¼ÏßW dÌÞXÁí ºßAXµùßÏáæ¿ ÕßÜ. µâ¿ÞæÄ, æùÞGßÏᢠÕßÉÃßÏßæÜJßAÞX  ÄàøáÎÞÈÎÞÏß. ÉáùJí ÉÞÏíAxßW µßGáK æùÞGßAí 22 øâÉÏáUçMÞZ 11 øâÉÏíAÞÃí ¼ÏßWæùÞGß ÕßÉÃßÏßæÜJáµ.

ºMÞJß ©IÞAáKÄßW ÉCÞ{ßµ{ÞÏ ®ˆÞ ¼ÏßWÉáUßµZAᢠÆßÕØAâÜß 53W ÈßKí 117 ¦Aß ©ÏVJÞÈᢠÈßVçÆÖÎáIí. ¼ÏßWÉáUßµ{áæ¿ ÕøáÎÞÈJßæa ɵáÄß ®ˆÞ ¦ÝíºÏᢠÕàGßçÜAí ¥Ï‚áæµÞ¿áAáKÄÞÃí ÉáÄßÏ øàÄß. ØÞOJßµ dÉÏÞØBZ çÈøß¿áK ¼ÏßWÉáUßµ{áæ¿ ÕàGáµÞVAí ¦ÖbÞØÎÞµáKÄÞÃí §ì ÉiÄßæÏKᢠ¼ÏßW çÎÇÞÕß ®Áß¼ßÉß çÁÞ. ¥ÜµíØÞIV ç¼AÌí 'ÎçÈÞøÎ çÏÞ¿á ÉùEá.    

ÄßøáÕÈLÉáøJí, ÄáùK ¼ÏßÜßæÜ ÉìZd¿ßËÞÎßæÜ ¦Ïßø¢ çµÞÝßµ{ÞÃí ¦Æc¢ µùßÏÞæÏJáµ. ºßAX ÉiÄßAá Îá~cÎdLß ¥ÈáÎÄß ÈWµßæÏKᢠÉâ¼Máø æØXd¿W ¼ÏßÜßW 3000 çµÞÝßµ{áæ¿ ÉìZd¿ßËÞ¢ ©¿X ¦ø¢ÍßAáæÎKᢠ®Áß¼ßÉß ÉùEá. øIÞ¢ ¸GJßW Õ߇âV ¼ÏßÜßW ÈßKá ºßAXµùß ©IÞAá¢.   

ÉáùJí ¦ùᢠ¯ÝᢠøâÉ ÕßÜÏáUçMÞZ øIá øâÉÏíAá ÕßWAáK ¼ÏßWºMÞJßAí ¦ÕÖcAÞøáæ¿ ®H¢ §øGßAáµÏÞÃí. ÆßÕØ¢ ®ÝáÉÄßÈÞÏßø¢ ºMÞJßÏáæ¿ ³VÁùÞÃí ÜÍßAÞùáUÄí. ®KÞW 36,000 ºMÞJß ©IÞAÞÈáU çÖ×ßçÏ §çMÞÝáUâ. ²øá Üf¢ ºMÞJßÏáIÞAÞX µÝßÕáU ÉâVÃÎÞÏᢠ³çGÞÎÞxßµí Ø¢ÕßÇÞÈÎáU ÏdLJßÈí 17 Üf¢ ÕßÜÏÞµá¢. ®KÞW ÉâVÃÎÞÏᢠ¼ÏßWÉáUßµ{áæ¿ ØÙµøâ çÕÃæÎK ØCWÉJßW Äá¿AÎßG ÉiÄßÏÞÏÄßÈÞW ÏdL¢ ÕÞBßæˆKᢠ®Áß¼ßÉß ÉùEá.²øá ×ßËíxßW 15 çÉøÞÃí ºMÞJßÏáIÞAáKÄí.

¥¿áA{ÏßW µÏùá¢ÎáXÉí Ä¿ÕáµÞV µá{ßAâ. µ‡ßW ±ìØᢠÄÜÏßW æÄÞMßÏᢠÇøßAÃæÎKᢠµVÖÈ ÈßVçÆÖÎáIí. µ‚Õ¿ÄÞWÉøc¢ ÎáXÈßVJßψ ºMÞJßÏᢠºßAÈᢠ©IÞAáKÄí. çÙÞGÜáµZçAÞ §¿ÈßÜAÞVçAÞ ÈWµßˆ. ¦ÖáÉdÄß µaàÈáµZ, çµÞ{ÈßµZ, ÉÞÕæMG æÄÞÝßÜÞ{ßµZ ÄÞÎØßAáK ØíÅÜBZ, æÉÞÜàØí µcÞ¢Éí, ÉUßµ{ßæÜ ÕßçÖ× ÉøßÉÞ¿ßµZ ®KßÕß¿B{ßçÜAÞÃí ÕßWÉÈ È¿JáKáÄí. æºùßÏ ç¼ÞÜß æºÏíÄá µá¿á¢Ì¢ ÉáÜVJáK ØídÄàµ{ÞÃí çÈøßGí ºMÞJß ÕÞBÞæÈJáKÕøßW ¯æùÏáæÎKí ¼ÏßW ¥ÇßµãÄV ÉùÏáKá.

Éâ¼Máø ¼ÏßÜßW ÈßKá ÉvÈÞÍØbÞÎß çfdÄ ¥ÇßµãÄV ÆßÕØÕᢠ10,000 ºMÞJß ÄàV@Þ¿µVAÞÏß ÕÞBáKáIí.   §çMÞZ ºMÞJß Õßxá µßGáK ÜÞÍÎÞÏß ÆßÕØÕᢠ¼ÏßÜßW ÈßKá d¿×ùßÏßW ¥¿ÏíAáKÄí ®ÝáÉÄßÈÞÏßøçJÞ{¢ øâÉÏÞÃí. ºßAXµùß µâ¿ßÏÞµáçOÞZ ÆßÕØ¢ ²øá Üf¢ øâÉ ÜÞÍÎáIÞµá¢. ÎâKøçAÞ¿ß øâÉ ÕV×¢ §ì §ÈJßW ÜÞÍ¢ ~¼ÈÞÕßæÜJá¢.
(courtesy;manoramaonline.com)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
E-mailPaysU

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

Web Duniya News !

Yahoo Malayalam News !

Cricket News NDTV

Freelance Jobs

Thats Malayalam !

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
TVM. India E-News
Mallu news

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത