"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


വ്യാഴാഴ്‌ച, ജനുവരി 12, 2012

ഗസറ്റില്‍ നേഴ്സ്മാര്‍ക്ക് മിനിമം ശമ്പളം 8000 -14000 ; കിട്ടുന്നത് 1500 /-

ÄßøáÕÈLÉáø¢: Ø¢ØíÅÞÈ ØVAÞV 2009 ÁßØ¢ÌV 16_Èí dÉØßiàµøß‚ ¥ØÞÇÞøà ·Øxí dɵÞø¢ çµø{JßæÜ ØbµÞøc æÎÁßAW çµÞ{¼í ÎáÄW ØbµÞøc ¦ÖáÉdÄßµZ ÕæøÏáU ØíÅÞÉÈB{ßW ç¼ÞÜß çÈÞAáK ÈÝíØáÎÞVAí ®ˆÞ ¦ÈáµâÜcB{ᢠµÃAÞAáçOÞZ ÜÍßçAI ÎßÈß΢ ÖO{¢ 8000_ Èᢠ14,000 _Èᢠ§¿ÏíAáU ÄáµÏÞÏßøßAâ. ¦ÖáÉdÄßµ{ßæÜ µß¿Aµ{áæ¿ ®H¢, Îxí ºßµßrÞØìµøcBZ ®KßÕÏáæ¿ ¥¿ßØíÅÞÈJßW ÖO{JßW ¯xAáù‚ßÜáµZ ÕøÞ¢. §Äßæa ÕßÖÆÞ¢ÖBæ{ˆÞ¢ ØVAÞV ·ØxßW ÕßÖÆÎÞÏß ÈWµßÏßGáIí. ¨ ·Øxßæa ÉâVÃøâÉ¢ 'ÎçÈÞøÎ ³YèÜÈßÈí ÜÍß‚ßGáIí. ¥Äí §çÄÞæ¿ÞM¢ dÉØßiàµøßAáKá.

®Gá ÎÃßAâV ç¼ÞÜß, ÖO{çJÞ¿á µâ¿ßÏáU dÉØÕÞÕÇß, Îxí ¦ÈáµâÜcBZ ®KßÕÏíæAˆÞ¢ ÈÝíØáÎÞV ¥VÙøÞÃí. ®KÞW ÕV×B{ÞÏß ¨ ¦ÈáµâÜcBæ{ÞKᢠÉÜ ØbµÞøc ¦ÖáÉdÄßµ{ᢠÈWµáK߈ ®KÄÞÃí æ¾GßMßAáK ØÄc¢. ¥ÈcÈÞ¿áµ{ßW ÈÝíØáÎÞV ¨ øàÄßÏßW ÉàÁßMßAæM¿áKÄßæa ÕÞVJµZ ¨Ïßæ¿ ÎÞÇcÎB{ßW ÈßùEçMÞÝÞÃí çµø{JßW ¥ÄßçÈAÞZ dµáøÎÞÏ ÉàÁÈJßÈí ÈÝíØáÎÞV §øÏÞµáKáæÕK ØÄc¢ ÉáùJáÕKÄí. Îá¢èÌÏßÜᢠÁWÙßÏßÜᢠÈÝíØáÎÞV È¿JßÏ µâG ØÎøæJ Äá¿VKí çµø{JßÜᢠÉÜ dÉÎᶠ¦ÖáÉdÄßµ{ßÜᢠØÎøBZ æÉÞGßMáùæMGá. §çÄ Äá¿VKÞÃí ØÄcÞÕØíÅ ÎÈTßÜÞAÞX æÄÞÝßW ÎdLß ×ßÌá çÌÌßç¼ÞY dÉçÄcµ ©çÆcÞ·ØíÅØ¢¸æJ ÈßçÏÞ·ß‚Äí.

ÈßÜÕßÜáU ØVAÞV ©JøÕá dɵÞø¢ ÎßÈß΢ ÖO{¢ ÈWµÃæÎKÞÃí ØbµÞøc ¦ÖáÉdÄßµZAí ØVAÞV §çMÞZ ÈWµßÏ ÈßVçÆÖ¢. §ÄßÈí 45 ÆßÕØÎÞÃí ¦ÖáÉdÄß ÎÞçȼíæÎaáµZAí ØVAÞV ÈWµßÏßøßAáKÄí. ¨ ØÎÏJßÈáUßW ØVAÞV ©JøÕí È¿MÞAÞJ ¦ÖáÉdÄß ÎÞçȼíæÎaáµZæAÄßæø Äá¿V ÈßÏÎÈ¿É¿ßµZ ØbàµøßAáæÎ KÞÃí ÎdLß ×ßÌá çÌÌßç¼ÞY 'ÎçÈÞøÎ ³YèÜÈßçÈÞ¿í ÉùEÄí. ØVAÞV ÈßÖíºÏß‚ ÎßÈß΢ çÕÄÈ¢ ÎáXµÞÜ dÉÌÜcçJÞæ¿ ÈWµÞX ÎçȼíæÎaáµZ ÌÞÇcØíÅøÞÏßøßAá¢. ¥ÄßÈí ÄÏÞùÞµÞJ ¦ÖáÉdÄß ÎÞçȼíæÎaáµZæAÄßæø ØVAÞV ÄæK æµïÏߢ çÈÞGßØí ÈWµá¢.

çµø{JßæÜ ¯xÕᢠ¥Ø¢¸¿ßÄÎÞÏ ºâ×ßÄ ÕßÍÞ·¢ ØbµÞøc ¦ÖáÉÄßµ{ßæÜ ÜfAÃAßÈá ÈÝíØáÎÞøÞæÃKí §çMÞZ çÌÞÇcÎÞÏÄÞÏß ÎdLß ×ßÌá çÌÌßç¼ÞY ÉùEá. ¥ÄáæµÞIá ÄæKÏÞÃí ØVAÞV ÎáXèµ ®¿áJí §ÄßW §¿æÉGßøßAáKæÄKᢠÎdLß ÕcµíÄÎÞAß. ¨ ÈÞGßW æÄÞGÄßÈᢠÉß¿ß‚ÄßÈáæΈޢ Ø¢¸¿Èµ{ᢠØÎøB{áÎÞÃí. Éçf ØbµÞøc çζÜÏßæÜ ÈÝíØáÎÞøáæ¿ dÉÖíÈBZ ¯æx¿áAÞX ¯æÄCßÜᢠ²øá øÞ×íd¿àÏ dÉØíÅÞÈçÎÞ Ø¢¸¿ÈçÏÞ ÎáçKÞGá ÕøÞEÄí ç¶ÆµøÎÞæÃKí ÎdLß ÉùEá. æÄÞÝßW Ø¢¸¿ÈæÏMxßçÏÞ æÄÞÝßW ÈßÏÎBç{Aáùßç‚Þ çÕIdÄ ¥ùßÕ߈ÞJ ÈÝíØáÎÞV ¨Ïßæ¿ ØbÄdL Ø¢¸¿È øâÉßµøß‚Äí ºÞøßxÌßZ ¦µí¿ßÈí µàÝßÜÞæÃKᢠÎdLß ºâIßAÞGß. µÝßE ÆßÕØ¢ ÎdLßæÏ µÞÃÞX ÕK ¥ÕçøÞ¿í ÎdLß ÈßVçÆÖß‚Äí çd¿Áí ÏâÃßÏX ¦µí¿í dɵÞø¢ ®dÄÏᢠçÕ·¢ Ø¢¸¿È ù¼ßØíxV 溇ÞÈÞÃí. ¥Äí 溇ÞæÄ æÄÞÝßW ÕµáMßæa ºV‚µ{ßW ¥Õæø Õß{ßAÞX ÈßÜÕßÜáU ÈßÏ΢ ¥ÈáÕÆßAáKßæˆKí ÎdLß ºáIßAÞGß.

æÕùᢠ1500 øâÉ ÎÞØÖO{JßÈí Õæø ÈÝíØáÎÞV çµø{JßW ç¼ÞÜß溇áK ¥ÕØíÅÏáIí. ÉøßÖàÜÈ¢ ®K çÉøßW ÉáÄßÏ ÈÝíØáÎÞæø ÖO{¢ ÈWµÞæÄ ÄæK ÎÞØBç{Þ{¢ ÉÃßæÏ¿áMßAáK ¥ÕØíÅÏáÎáIí. ØbµÞøc çζÜÏßæÜ ÈÝíØáÎÞøßW 21 ÖÄÎÞÈÕᢠÄáºí»ÎÞÏ ÖO{JßÈá ç¼ÞÜß æº‡áKá ®KÞÃí ²øá ÉÀÈJßW ÕcµíÄÎÞÏßøßAáKÄí. ØVAÞV ÈßÖíºÏß‚ ÎßÈß΢ çÕÄÈ¢ ÜÍßAáKÄí ²øá ÖÄÎÞÈJßÈá ÎÞdÄ¢. ÖO{çJÞ¿á µâ¿ßÏáU dÉØÕÞÕÇß µßGßÏßGáUÄí 17 % çÉVAí ÎÞdÄ¢. ¯Ýí ÖÄÎÞÈ¢ çÉVAí ÕàAßÜß ³Ëí çÉÞÜᢠµßGáK߈. ®Gá ÎÃßAâV ç¼ÞÜß æº‡ÞÈáU ÍÞ·c¢ 30 ÖÄÎÞÈJßÈí ÎÞdÄ¢. ÆßÕØ¢ ÉdLIí ÎÃßAâùßW µâ¿áÄW ç¼ÞÜß æºç‡Iß ÕøáKÕV 45 % Õøá¢. ç¼ÞÜß ØíÅÜJí èÜ¢·ßµ ÉàÁÈ¢ çÈøßç¿Iß ÕøáKÄÞÏß ¯Ýá ÖÄÎÞÈ¢ çÉV ÉùÏáKá. ÉáùJáÉùÏÞJ çµØáµZ ¯æùÏáUÄßÈÞW èÜ¢·ßµÉàÁÈ ÈßøAí §ÄßÜᢠµâ¿áÄÜÞæÃKá ÉùÏÞ¢.
(courtesy:manoramaonline.com)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
E-mailPaysU

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

Web Duniya News !

Yahoo Malayalam News !

Cricket News NDTV

Freelance Jobs

Thats Malayalam !

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
TVM. India E-News
Mallu news

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത